Geldt het verplicht eigen risico voor iedereen?

Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de polis van 1 van de ouders of verzorgers, voor hen geld er géén eigen risico. Iedere volwassene betaald wél voor het verplicht eigen risico van € 385,-. Het eigen risico is niet overdraagbaar.