Wat valt niet onder het verplicht eigen risico?

Er zijn kosten die niet onder het verplicht eigen risico vallen. Dit houdt in dat het standaard vergoed is in de basisverzekering en dat je geen rekening krijgt van je zorgverzekeraar.
Dit geldt voor de volgende medische zorg:
–       Kraamzorg
–       Bezoek aan de huisarts
–       Bruikleenartikelen
–       Zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed
–       Tandheelkundige zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar
–       Griepprik voor risicogroepen
–       Gratis bevolkingsonderzoeken (bijv. een onderzoek naar baarmoederhalskanker)
–       Wijkverpleging
Let op: Als er medicijnen door de huisarts worden voorgeschreven of een onderzoek aanvraagt dan wordt dit wél verrekend met je verplicht eigen risico.